wniosek on-line

UWAGA!

Szanowny Kliencie!
Złożenie wniosku NIE skutkuje zapytaniem w BIK, ani w bazach gospodarczych i służy wyłącznie do uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie wstępnej analizy sytuacji finansowej oraz oceny zdolności kredytowej Klienta.

PRZEDMIOT KONTAKTU
Typ produktu*
Wnioskowana kwota*
DANE OSOBOWE KLIENTA
Imię*
Nazwisko*
Wiek*
Miejscowość*
Województwo*
Stan cywilny*
Czy mąż/żona wyrazi zgodę na zaciągnięcie kredytu*
DANE KONTAKTOWE KLIENTA
Numer telefonu*
E-mail*
DOCHÓD KLIENTA
Źródło dochodu*
Data rozpoczęcia uzyskiwania dochodu (DD-MM-RRRR)*
Dochód na czas: określony do ... /nieokreślony*
Czy wynagrodzenie wpływa na konto bankowe?*
Wysokość miesięcznego dochodu (netto)*

Czy wynagrodzenie jest obciążone zajęciem komorniczym
lub pożyczką zakładową?*
Zaległości w Urzędzie Skarbowym
(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)*
Zaległości w ZUS-ie
(dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)*
Zaległości w Urzędzie Gminy (dotyczy osób prowadzączych gospodarstwo rolne)*
Zaległości w KRUS-ie (dotyczy osób prowadzączych gospodarstwo rolne)*

HISTORIA KREDYTOWA KLIENTA
Suma miesięcznych rat kredytowych (bankowych)*
Suma miesięcznych rat pozabankowych*

Czy były wypowiedziane umowy kredytowe?*

Najdłuższe biezące opóźnienie w spłacie zobowiązań kredytowych*

Historyczne najdłuższe opóźnienie w spłacie zobowiązań kredytowych (przy spłaconych zobowiązaniach)*
W których bankach w ciągu ostatnich 3 miesięcy
były składane wnioski?*
Uwagi/komentarz

dane teleadresowe

ul. Poborzańska 8, 03-368 Warszawa

wyślij wiadomość