polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.silverfinanse.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma SILVER FINANSE – Władysław Kulik z siedzibą w Warszawie (03-368) przy ul. Poborzańskiej 8/168, organ rejestrowy – CEIDG, NIP 5542929798, REGON 361649086, jest partnerem autoryzowanym Expander Advisors Sp. z o.o. oraz Unilink Cash Sp. z o.o., działa jako agent kredytowy banków: Bank Zachodni WBK SA, BGŻ BNP Paribas SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, Bank Pekao SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, TF Bank AB. W zakresie umów ze współpracującymi bankami firma SILVER FINANSE – Władysław Kulik jest umocowana do: przedstawiania oferty kredytowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt oraz przekazywania im informacji i dokumentów kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu na podstawie otrzymanych pełnomocnictw. Stan na dzień 20.11.2017 r.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]
   c) serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.kredytdlarolnika.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

wyślij wiadomość